«Рідну країну потрібно не лише любити – її потрібно знати» (М.Рильський).

 

«Патріотизм – серцевина людини,

основа її активної позиції»

(В.О. Сухомлинський)

 

       Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. Дитина від народження перебуває під впливом як соціально-економічних умов, так і національної специфіки: побутового життя, культури, народних звичаїв, традицій. Вона переймає від дорослих багатство рідної мови, відчуття прихильності та симпатії до духовності свого народу, поступово призвичаюється до усталених морально-правових норм. Усе це веде до появи у неї особливих рис національної психології – ментальності, які стають підґрунтям для виховання громадянина-патріота.

    На сучасному етапі національно-духовного відродження України, розвитку демократичних процесів важливого значення набуває формування у дітей та молоді патріотизму, активної громадянської позиції, відданості справі зміцнення державності.

    У Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді зазначено: «Національно-патріотичне виховання дітей і молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім‟ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов‟язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації».

      Події, що зараз відбуваються в Україні, беззаперечно засвідчують – найгостріше постає сьогодні питання, пов’язане з вихованням патріотизму та формуванням національної свідомості молодого покоління.

  Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу.

        Ідеалом виховання в позашкільному навчальному закладі "Комунарський районний центр молоді та школярів" Запорізької міської ради Запорізької області (далі ПНЗ «КРЦМтаШ») виступає різнобічно та гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

      Ідеї патріотизму педагоги закладу намагаються зробити наскрізними в системі позашкільного життя, тому активно залучають вихованців до участі в різноманітних заходах, присвячених відзначенню державних та традиційних свят з використанням державної та народної символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення.

       Педагогічним колективом ПНЗ «КРЦМтаШ» розроблено та запроваджено Програму національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки, сплановано систему заходів з національно-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді.

          Почуття патріотизму багатогранне за змістом. Це і любов до рідних місць, і гордість за свій народ, і відчуття своєї нерозривності з навколишнім світом, і бажання зберігати і примножувати багатство своєї країни. Тому завданнями педагогів ПНЗ «КРЦМтаШ» є виховання у дитини любові й прихильності до своєї сім'ї, дому, вулиці, міста; формування бережливого ставлення до природи і всього живого; виховання поваги до праці; розвиток інтересу до народних традицій; формування елементарних знань про права людини; знайомство дітей з символами держави: герб, прапор, гімн і розуміння їх значення і символіку; розвиток почуття відповідальності і гордості за досягнення своєї країни; формування толерантності, почуття поваги до інших народів, їх традицій.

        Дані завдання повинні здійснюватися у всіх видах дитячої творчої діяльності (на заняттях, репетиціях і концертах, в іграх, у праці, в побуті), так як разом із патріотичними почуттями повинні формуватися взаємини дітей з дорослими та однолітками. Весь освітній процес має бути насичений різними аспектами патріотичного виховання.

        Серед педагогів ПНЗ «КРЦМтаШ», які мають інноваційний підхід в роботі з питання національно-патріотичного виховання, слід відзначити художнього керівника народного художнього колективу школи-студії театру танцю «Юнона» Банах В.О. та керівника зразкового художнього колективу  студії декоративно-ужиткового мистецтва «Веселкові візерунки» Андрєєву О.Б..

        Педагогічним колективом народного художнього колективу школи-студії театру танцю «Юнона» розроблено  Програму  громадянсько-патріотичного виховання «З Україною в серці», яка складається з чотирьох напрямів: «Зв'язок поколінь», «Виховуємо патріота і громадянина України», «Мій рідний край», «Я і сім'я».

    Яскравим прикладом національного виховання стала програма святкового звітного концерту народного художнього колективу театру танцю «Юнона», з нагоди 25-річчя колективу, «Кроковоє колесо». У магічному понятті «Кроковоє колесо» - це весь космос української землі і народного буття. Перед глядачами розгорталось традиційне ритуальне дійство, як хрестоматія обрядового світу наших предків. Це цілий рік слов'янського календарю, що відтворює вічне коло нашого життя, де Весна, Літо, Осінь, Зима - перш за все безперервний ланцюг обрядів і ритуалів, що мусять супроводжувати людину.

Вихованці колективу дуже люблять такі заходи та заняття як театралізація і реконструкція народних обрядів: українські вечорниці «на Андрія», обрядове дійство «Коляда», обрядове дійство «Щедрівочка» обрядове дійство «Масляна», обрядове дійство «Вся надія на Колодія», обрядове дійство «На Івана-Купала», обрядове дійство «Покрова, Покровонька, накрий мою головоньку», обрядове дійство «Щедрий вечір».

  Педагогами зразкового художнього колективу студії декоративно-ужиткового мистецтва «Веселкові візерунки» щороку здійснюється цикл проектів різної тривалості. Наприклад, у 2016 році були успішно реалізовані такі як: акція «Трикутник Миру та добра», проект «Птах Миру», проект «7 чудес о.Хортиця», ігрові проекти для самих молодших вихованців «Тепло дитячої долоньки», «Родинне гніздечко» тощо.

        Під час участі у  всеукраїнських і міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, що проводяться за межами м.Запоріжжя, педагоги і батьки вихованців  нашого закладу приділяють увагу і національному вихованню, відвідуючи екскурсії містами України, наприклад: м. Київ , м. Львів, м. Трускавець , м. Мукачево , м. Ужгород , м. Харків , м. Полтава , м. Кам’янець- Подільський , м. Одеса  та інші.  Але і наше рідне місто не залишається поза увагою. Так, наприклад, керівники гуртків декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва, дизайну – Андрєєва О.Б., Вялкова О.А.,  Зимокос М.О., Ригоц Л.А. проводять заняття на пленері, заняття з народної вишивки на славнозвісному о.Хортиця. На такі заняття завжди запрошуються батьки, таким чином здійснюється і сімейно-родинне виховання.

       Взагалі, батьки вихованців ПНЗ «КРЦМтаШ» беруть активну участь у житті колективу закладу – у родинних святах, у виховних заходах, реалізації проектів, благодійних акціях тощо.

Яскравим прикладом виконання Програми національно-патріотичного виховання ПНЗ «КРЦМтаШ» є організація та проведення традиційних заходів міського рівня, таких як: міський фестиваль декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Стежини рідної землі» та міський благодійний фестиваль «Добро починається з тебе».

      Фестиваль «Стежини рідної землі» - це яскравий приклад відродження давніх і впровадження нових технік декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва для вираження любові до України, Запорізького краю у дитячих творчих роботах, залучення підростаючого покоління до невичерпних скарбів національної культури, звичаїв, традицій.  До участі у фестивалі запрошувались дитячі гуртки, студії, художні майстерні з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва позашкільних навчальних закладів, які змогли представити персональні виставки своїх вихованців  від 10 до 18 років. Кожного року тема Фестивалю звучить по різному, але провідною залишається одна – любов та повага до рідного краю.

Традиційним стало запрошення на цей захід представників волонтерської організації Запоріжжя і військовослужбовців Національної гвардії України. Діти передають їм свої творчі роботи, як обереги, а у жовтні 2015 року подарували колективну роботу «Янгол миру».

            Метою Благодійного фестивалю «Добро починається з тебе!»  є  допомога дітям і молоді  з’ясувати сутність понять «добро», «доброта», «милосердя» як принципів людського буття; формування уміння диференціювати ознаки доброго і злого; розвиток творчої уяви, почуття доброти, чуйності, милосердя, гуманності, спонукання творити добро, бути милосердним; виховання кращих людських якостей. Цей Фестиваль надає можливість кожній дитині відчути себе добрим чарівником, який може подарувати радість іншим, який може здійснити, хоч і маленьке, але бажання якоїсь  дитини, або дорослої людини. Вихованці всіх позашкільних закладів міста приєднуються до акції  «Скарбничка добрих справ» - пишуть листи дітям-сиротам, дітям, які знаходяться на лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні, воїнам на передову зони АТО. До кожного листа додають подарунки та обереги, зроблені власноруч. Після проведення Фестивалю всі листи і подарунки потрапляють до своїх адресатів, завдяки волонтерській групі ПНЗ «КРЦМтаШ».

         Приділяється в закладі належна увага такому напряму Програми національно-патріотичного виховання, як військово-патріотичному вихованню, що є складовою системи національного виховання та передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави, формування громадянина-патріота, виробляти у нього глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовності юнаків старшого шкільного віку до строкової служби в Збройних Силах України.

         ПНЗ «КРЦМтаШ» вже третій рік поспіль є організатором міського відкритого турніру з таїландського боксу «Пам'ять». Цей турнір присвячений  колишньому вихованцю-спортсмену спортивного клубу з таїландського боксу "CROSS" ПНЗ «КРЦМтаШ» Євгенія Трофімова, який загинув 28 липня 2014 в зоні АТО. Євген Трофимов був чемпіоном України, першим чемпіоном Європи з таїландського боксу в Запорізькій області. Тренував Євгена заслужений тренер України, педагог спортивного клубу "CROSS" Стадніченко М.В.. У турнірі щороку беруть участь команди з 10-15 областей України. Почесними гостями завжди є родина загиблого бійця. Найменший з них  син Євгена – Трофим, який народився через 2 дні після загибелі батька.

         Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи ПНЗ «КРЦМтаШ» – моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, Національної гвардії, інших військових формувань України, які обороняють наш народ; допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки у результаті окупації окремих територій східної України.

Весь колектив нашого закладу - і педагоги, і вихованці, і батьки – активні учасники благодійних акцій щодо підтримки військовослужбових.  Волонтерську роботу координують у ПНЗ «КРЦМтаШ» заступник директора з навчально-виховної роботи Коляда О.С. і практичний психолог Лошак В.В.

       З 2015 року волонтерською групою центру,  в рамках дії  постійного соціального проекту «Не бути байдужим!»,  було здійснено чимало важливих справ, а саме:

- Організація вітань з Новорічними та Різдвяними святами військовослужбовців – збір та передача подарунків на передову в зону АТО .

- Проведення практичним психологом коротких роз’яснювальних бесід з вихованцями центру щодо значення Днів пам’яті Небесної Сотні.

- Випуск інформаційних вісників щодо  інформування  всіх учасників навчально-виховного процесу про проведення Всеукраїнської акції для  дітей онкохворих та постраждалих в зоні АТО «Сильні духом» і благодійної акції «Назустріч мрії».

- Проведення щорічної акції « Привітай солдата з Великоднем!»

- Вітання військовослужбовців з Днем захисника України та Днем Збройних  Сил України (вітальні листівки та малюнки були відвезені лідерами дитячого самоврядування центру солдатам у військові частини Національної гвардії України 3027, 3029). Вихованці наших колективів  передають бійцям  листівки, малюнки та обереги,  виготовлені  власноруч. А військовослужбовці, на знак подяки, організували екскурсію по території військової частини, де діти мали можливість більш детально ознайомитись з військовою технікою і зброєю, яка була представлена в цій частині, а саме: БТР, велика кількість різних танків, гармати, автомати, кулемети та інша бойова техніка.

-Участь у міській  акції  «Прапор для бійця» (виготовлення вихованцями центру малюнків  та листів з патріотичною  символікою). Всі вітальні листи та малюнки були передані координатору  цієї акції  Ярошенко Олені

- Участь у міській акції  « Подарунок для героя». Всі зібрані продукти та інші предмети щоденного вжитку передаються  координатору акції Ярошенко Олені.

- 30 вересня 2016 року народний художній колектив театр танцю «Юнона» брав участь в урочистому концерті до 50-річчя військової частини 3033, який відбувся у Палаці культури ім.Т.Г.Шевченка м.Запоріжжя.

          З метою сприяння національно-патріотичному вихованню дітей та учнівської молоді, виявлення їх творчих здібностей, виховання любові до рідного краю, поваги до національних традицій художніми засобами, презентації  дивовижних та мальовничих місць Запоріжжя, пам’яток історії, культури, їх дослідження в якості перспективних туристичних об’єктів гурток журналістики бере участь у міському конкурсі «Mediaschool   –2017»  в номінації  «Кращий журналістський матеріал/блог». Протягом I півріччя 2016-2017 н.р. редакційною групою вихованців гуртка створено сайт під назвою SPACE TIME, на якому юні журналісти висвітлюють власні дослідження щодо пам'яток історії, культури тощо м.Запоріжжя.

   Педагогічний колектив ПНЗ «КРЦМтаШ» має багато методичних напрацювань з питань національно-патріотичного виховання.

        Відповідно річному плану роботи закладу у 2016-2017 н.р. Школа перспективного досвіду роботи «Пошук», до складу якої увійшли творчо працюючі педагоги ПНЗ «КРЦМтаШ»,  працює над проблемною темою «Реалізація керівниками гуртка виховного потенціалу заняття в контексті національно-патріотичного виховання». Творча група об’єднала педагогів різних напрямів, різних вікових категорій, різних світоглядних позицій. Об´єднуючою ланкою стала свідома громадянська позиція, високий творчий потенціал педагогів закладу, чималий досвід навчальної, методичної, виховної роботи, зокрема в аспекті національно-патріотичного напрямку, і, звичайно, бажання почерпнути нове, узагальнити досвід патріотичного виховання і виробити рекомендації щодо його удосконалення.

Зараз творча група працює над створенням навчально-методичного посібника, до змісту якого увійдуть найкращі розробки сценаріїв виховних заходів, бесід, розробки занять декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, хореографічних колективів, розробки бінарних занять, творчих проектів тощо. До збірки увійшли розробки тренінгів психолого-методичної служби з вихованцями і малодосвідченими спеціалістами щодо виховання та розвитку толерантності, тематичних занять із вихованцями «Я люблю свою країну Україну».  Даний матеріал рекомендовано до запровадження у навчально-виховний процес педагогами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста.

Також було узагальнено досвід роботи  педагогічного колективу зразкового художнього колективу студії декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Веселкові візерунки» (під керівництвом Андрєєвої О.Б.) щодо запровадження інноваційних технологій національно-патріотичного спрямування; досвід роботи керівника гуртка Немчинової В.А. з питань розвитку креативності і художнього смаку у вихованців хореографічного колективу засобами арт- та етно-педагогіки. Творчою групою педагогів народного художнього колективу театру танцю «Юнона» створено систему роботи з навчання і виховання дітей по збереженню і розвитку кращих традицій хореографічної культури України.

         Підсумовуючи вищезазначене слід зауважити, що процес національно-патріотичного виховання у позашкільному закладі здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи закладу в цілому, вікових особливостей вихованців, а головне – особистої позиції педагога, який розуміє важливість такої діяльності на даному етапі і відповідально ставиться до її реалізації.

   А завершити хотілося б словами  видатного українського педагога, прозаїка, літературознавця і громадського діяча Софії Русової: «Позашкільна освіта потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб виховання гармонійно розвиненої особистості, індивідуальності, а не того одноманітного гурту, який не здатен ні захистити свою волю, ні спрямувати її на загальне добро»

 

 

Статтю підготувала 

заступник директора ПНЗ «КРЦМтаШ» Коляда Олена Сергіївна